Lekkage, onderhoud of schade melden
 • Actueel

  Salderingsregeling wordt 'redelijke vergoeding'

  Minister Wiebes heeft maandag 28 oktober in een brief aan de kamer verder verhelderd hoe het recht op salderen afgebouwd gaat worden van 2023 tot 2031. Holland Solar werkt al sinds 2013 aan een nieuwe vorm van salderen met overheid, energiebedrijven en netbeheerders.

  We zijn verheugd dat het salderen behoedzaam wordt afgebouwd waarbij een terugverdientijd mogelijk blijft van zeven jaar en het energiemanagement achter de meter steeds interessanter wordt. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van batterijen. Op deze manier worden huiseigenaren gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met duurzame energie.

  Minister Wiebes stelt dat er vanaf 2023 steeds minder gesaldeerd mag worden. Dit wordt gedaan op basis van een toegestaan percentage van het totaal ingevoerde aantal kilowatturen in het jaar dat gesaldeerd mag worden. Voor het steeds groter wordende deel dat niet gesaldeerd mag worden zal de energieleverancier een ‘redelijke vergoeding’ voor moeten gaan betalen. Er worden voor deze ‘redelijke vergoeding’ regels opgesteld vanwege de vereiste consumentenbescherming. Het deel zonnestroom dat achter de meter direct wordt verbruikt blijft zonder veranderingen ten gunste voor de zonnepaneeleigenaar. Voor deze nieuwe vorm van salderen zal een slimme meter verplicht zijn.

  Het afbouwpad voor het salderen is in concept gepubliceerd en zal mogelijk nog aangepast worden na de jaarlijkse Klimaat en Energie Verkenning (zogenaamde KEV). Deze wordt nog in het najaar verwacht. Het afbouwpad ziet er in concept als volgt uit

  Holland Solar heeft jarenlang gepleit voor langjarige duidelijkheid en is verheugd dat de Ministeries (EZK en FIN) hebben gekozen voor een vaststaand afbouwpad van 2023 tot 2031. Deze aanpassing vraagt om een aantal wetswijzigingen die inmiddels zijn gepubliceerd. Holland Solar zal ingaan op deze wetswijzingen in de internetconsultatie. Een belangrijk punt hierbij zal zijn dat het salderen ook voor scholen en MKB interessant moet zijn.

  Bron: Holland Solar

  Ga terug