Lekkage, onderhoud of schade melden
 • Actueel

  Vertrouwenwekkende brief over toekomst saldering

  Vertrouwenwekkende brief over toekomst saldering

  Holland Solar is verheugd dat minister Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer het belang onderstreept van de investering in zonnepanelen door huishoudens. Ook erkent hij dat er nog geruime tijd ondersteuning nodig zal zijn voor deze markt. Hij doet voorstellen voor een vervangende regeling, maar maakt ook duidelijk dat de huidige salderingsregeling zou moeten worden verlengd tot het moment waarop er een adequate nieuwe regeling is. Ondanks het ontbreken van een formeel besluit zal de sector opgelucht zijn met deze vertrouwenwekkende brief over de toekomst van salderen.

  Zonnepanelen op particuliere woningen, koop- en huurhuizen, zijn essentieel in de energietransitie. Niet alleen leveren zij een direct aandeel in de doelstelling voor duurzame energie, maar ze vormen ook een belangrijke schakel in de bewustwording van burgers over de noodzaak van de energietransitie. Daarmee dragen ze bij aan het draagvlak voor duurzame energiebronnen.

  In de brief wordt aangegeven dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de manier waarop bij particulieren de aanleg van zonnepanelen ook in de toekomst kan worden gestimuleerd. Minister Kamp geeft daarbij een voorzet voor twee varianten: een subsidie op de teruglevering van stroom en een investeringssubsidie. Hoewel beide voorstellen hun voordelen hebben is Holland Solar een sterk voorstander van een model waarin de opbrengst van zonnepanelen wordt gesubsidieerd (terugleversubsidie). Dit bevordert goed werkende systemen over de gehele levensduur en een goed gebruik van de dakruimte. Een investeringssubsidie zal al snel leiden tot budgettering per jaar met als gevolg een markt van hollen en stilstaan.

  Uit het voorstel blijkt dat de minister een regeling voorstaat die de burger voldoende investeringszekerheid biedt. In het sectorvoorstel van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) voor een terugleversubsidie en in de gesprekken met het ministerie is altijd gesproken over een terugverdientijd van 7 jaar. In de ogen van Holland Solar is dit een termijn passend bij een dergelijke investeringsbeslissing van de burgers.

  De voortzetting van de salderingsregeling als overgangsmaatregel zal ook zekerheid geven aan woningcorporaties om met hun huurders in zonnepanelen te investeren. In het verlengde daarvan zullen ook financiële instellingen (banken en pensioenfondsen) zich meer comfortabel voelen om projecten van woningcorporaties te financieren.

  De potentie van zonnestroom in de energietransitie is groot en particuliere woningen (koop- en huurwoningen) kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Hoe sneller er langjarige duidelijkheid komt, des te sneller kan de grootschalige realisatie van zonnepanelen op woonhuizen voortgezet worden.

  De link naar de kamerbrief van Minister Kamp is hier te vinden.

  Ga terug