Lekkage, onderhoud of schade melden
  • Actueel

    500% groei in zonnepanelen

    Dit jaar zal onze omzet in zonnepanelen vervijfvoudigen t.o.v. 2 jaar geleden. Het merendeel van onze werkzaamheden bestaat nog steeds uit het renoveren van hellende daken, platte daken en metalen gevels en daken, maar het aandeel van de zonnepanelen is de laatste jaren vervijfvoudigd tot 20% van onze omzet. Wij kiezen bewust voor kwalitatief goede systemen van A-merken en geschroefde montagesystemen op hellende daken. De omvormers van het merk Solar Edge dat erg in opkomst is vanwege de hoge rendementen, goede kwaliteit, standaard schaduwmanagement en een uitgebreid monitoringssysteem installeren we steeds vaker. Inmiddels zijn we naast lid van de branchevereniging Holland Solar dan ook Solar Edge Certified Installer.

    Ga terug