Lekkage, onderhoud of schade melden
  • Actueel

    6 miljoen extra voor leningen

    De provincie Limburg trekt 6 miljoen euro extra uit voor zogeheten duurzaamheidsleningen. Daardoor kunnen zo’n 700 particuliere huizenbezitters en huurders per direct gebruik maken van een lening bij de provincie voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen. In totaal wil het provinciebestuur twintig miljoen extra beschikbaar stellen boven het nu al uitgegeven bedrag van 23,9 miljoen euro aan leningen. Gedeputeerde Daan Prevoo (SP, Duurzaamheid) vroeg de Statencommissie gisteren om nu al zes miljoen vrij te maken. Prevoo: „Het succes is zo groot dat wij de maatschappelijke versnelling op duurzaamheidsgebied afremmen als we niet snel anticiperen.” Prevoo kreeg unanieme steun voor zijn voorstel. Over de nog resterende 14 miljoen wordt 5 februari een besluit genomen. De interesse voor de leningen kent een stevige groei in Limburg. In 2013 waren er 500 aanvragen, in 2014 1050 en in 2015 3900. Volgens Prevoo besparen huishoudens gemiddeld 313 euro per jaar na verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen en woningisolatie. (Bron De Limburger 09-01-2016)

    Ga terug