• Duurzaamheid

  In Nederland hebben we over duurzaamheid en milieu rondom het dak gezamenlijk de volgende afspraken gemaakt:

  • De overheid en semi-overheid zijn verplicht om per 2010 een duurzaam beleid te voeren.
  • Elke gemeente heeft het convenant ondertekend om per 2010 een klimaat programma te realiseren en na- te leven.
  • Aanscherping van de energieprestatienorm voor nieuwe woningen naar 0.6 in 2010 en 0.4 in 2015.
  • 30% minder energiegebruik in bestaande huizen en kantoren in 2015. Vooruitlopend hierop komt er een nationaal energiebesparingsbedrijf, vergelijkbaar met de Engelse Energy Savings Trust of verplichte energiebesparing via de energiebedrijven verplicht te stellen (witte certificaten).
  • Overname van het Duitse stimuleringsbeleid voor duurzame elektriciteit. Dit is met name gericht op zon, wind en kleinschalige biomassa. De financiering loopt via de elektriciteitsbedrijven.
  • Investeringen in de noodzakelijke infrastructuur voor een duurzame energievoorziening, o.a. op de Noordzee.
  • Instelling van een Energietransitiefonds, conform het voorstel van de Taskforce Energietransitie.
  • Geen nieuwe kerncentrales.
  • Duurzame Elektriciteitsvoorziening. Doelen zijn hierbij onder andere een sterke positie van Nederlandse zon-PV op de internationale markt en 6000 Megawatt wind op zee in 2020.
  • Gebouwde Omgeving. Doelstelling is onder andere dat alle nieuwbouw vanaf 2020 klimaatneutraal moet zijn. Hiervoor worden bijvoorbeeld belemmeringen in de regelgeving rond koude- en warmte-opslag weggenomen.
  • Ook zal de overheid co-ontwikkeling van integrale concepten door industrie en kennisinstituten stimuleren.

  Naast duurzame daken kunnen particulieren en bedrijven bij Jacobs Dakbedekkingen uit Wanssum terecht voor alle soorten daglicht toepassingen zoals dakvensters, lichtstraten en lichtkoepels, dakbedekkingen bij platte en hellende daken, dakonderhoud, tijdelijke of permanente dakbeveiliging, ir dakscan, recycling en groene daken alsook verkoop en verhuur vanuit onze dakwinkel en Webshop.