Lekkage, onderhoud of schade melden
 • Risico inventarisatie en evaluatie

  Tijdens het ontwerp en de bouw van veel gebouwen is niet altijd voldoende aandacht geschonken aan de veiligheid van medewerkers, die in de gebruiksfase om verschillende redenen op de daken werkzaamheden dienen uit te voeren binnen de onveilige 4 meter zone op het dak.

  Uitgaande van de arbeidshygiënische strategie voor het bepalen van veilig werken op daken, zouden voor de meeste werkzaamheden collectieve beveiligingsmaatregelen in de vorm van tijdelijk hekwerk aangebracht moeten worden. In de praktijk leidt dit een verhoogd risico voor het plaatsen van het hekwerk en kosten voor het plaatsen van de valbeveiliging, die niet in verhouding staan tot de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden. In dit geval wordt het redelijkerwijs principe uit de Arbowet toegepast en mag men werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Risico Inventarisatie en Evaluatie

  Het doel van het onderzoek is, middels een Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie, de risico’s in kaart te brengen die zich voordoen bij kortdurende werkzaamheden op of aan daken van objecten tijdens de gebruiksfase en daar passende beheersmaatregelen voor te formuleren. De beheersmaatregelen worden voor zover mogelijk uitgewerkt in een dakveiligheidsplan.

  Valgevaar

  In de dak Risico Inventarisatie en Evaluatie worden maatregelen aangedragen om het risico op valgevaar bij kortdurende werkzaamheden op de daken te beheersen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden op daken worden personen niet alleen blootgesteld aan valgevaar, maar is sprake van een diversiteit aan risico’s.

  Verder kunnen particulieren en bedrijven bij Jacobs Dakbedekkingen uit Wanssum terecht voor levering van alle soorten daglicht toepassingen zoals dakvensters, lichtstraten en lichtkoepels, dakbedekkingen bij platte en hellende daken, dakonderhoud, tijdelijke of permanente dakbeveiliging en IR dakscan.